kuba przygonski zdj 04
Rajdy terenowe: Przygoński zdyskwalifikowany